Avlysningar onsdag 9 okt 2019 (OBS! inte idag)
Idag kommer vår verksamhet att bullra mer än vanligt i området kring Karlskoga. Lösskjutning i område 1,2 och 10.

Av tekniska skäl kan vi inte ta ansvar för innehållet på denna sida. Studera därför alltid en varningstavla på väg in till skjutfältet.
Rör inga ammunitionsseffekter, livsfara! Passera aldrig en stängd bom, livsfara!