Avlysningar måndag 12 aug 2019 (OBS! inte idag)
Verksamhet i område 1 samt 10

Av tekniska skäl kan vi inte ta ansvar för innehållet på denna sida. Studera därför alltid en varningstavla på väg in till skjutfältet.
Rör inga ammunitionsseffekter, livsfara! Passera aldrig en stängd bom, livsfara!