Avlysningar lördag 13 jul 2019 (OBS! inte idag)
Övningsverksamhet/lösskjutning förekommer i område 10

Av tekniska skäl kan vi inte ta ansvar för innehållet på denna sida. Studera därför alltid en varningstavla på väg in till skjutfältet.
Rör inga ammunitionsseffekter, livsfara! Passera aldrig en stängd bom, livsfara!