Avlysningar i dag onsdag 20 mar 2019
På grund av Tjälskador är alla genomfartsvägar i områdena B,C,D och E stängda. Gäller tillsvidare.

Av tekniska skäl kan vi inte ta ansvar för innehållet på denna sida. Studera därför alltid en varningstavla på väg in till skjutfältet.
Rör inga ammunitionsseffekter, livsfara! Passera aldrig en stängd bom, livsfara!